Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole kyrka

Fole kyrkas äldsta del är tornet som uppfördes omkring 1200 över en äldre stenkyrka. Kyrkan invigdes år 1280.

 

 

Kyrkan har av rakt avslutat kor med sakkristia i norr, högre och bredare långhus och torn i väster. De oputsade murarna inte når över långhusets taknock. 

Ingångar finns i långhuset och koret i söder och i tornet i väster.

Romansk portal

Kyrkan har en romansk portal i tornet och en gotisk portal i sydfasaden. Fönstren i söder och trefönstergruppen i öster är ursprungliga, liksom tornets kolonnettförsedda ljudgluggar.

Interiör

Kyrkans interiör visar  med huggen sten i alla bågar och omfattningar. Hela kyrkan är välvd. Det tvåskeppiga långhusets sex valv bärs av två kolonner.

En vid triumfbåge öppnar sig mot det ljusa koret. Ringkammaren öppnar sig mot långhuset med kopplade bågar, burna av en smal kolonnett.

I ringkammarens sydvästra hörn börjar en ursprunglig spiraltrappa i muren upp till övervåningarna.

Återanvänd portal

I korets norra vägg sitter en äldre portal, sannolikt från den äldsta kyrkan, återanvänd som sakristieingång.

Läktaren

Långhusets västra del upptas av en läktare från 1870, en av de få nygotiska läktare som bevarats på Gotland.