Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Fole

1931 fanns rester efter sex kalkugnar i Fole, vilka alla var tagna ur produktion.

Väster om Vatlings finns den äldsta produktionsplatsen där det också finns en relativt välbevarad ugn kvar.

De flesta övriga lades ner på 1870- och 1880-talen.