Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bildsten Fole

Vid Vatlings står en bildsten från perioden 700-1100-tal kvar på sin ursprungliga plats. Den är välbevarad men har inga synliga bilder.

Två andra bildstensfynd, varav en med ett segelskepp över ett bandmönster, bevaras på Gotlands fornsal.