Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Fole: Prästgården 1:7 Gamla skolan

Fastigheten ligger söder om kyrkan inbäddad i grönska.

Tre byggnader finns på tomten: Skolbyggnaden, en fristående före detta lärarbostad i söder samt ett förråd i nordvästra hörnet.

Framför skolbyggnaden finns en öppen grusplan.

Skolan är en välhållen byggnad som uppförts 1858. Framsidan mot öster har frontespis av trä och i nedre våningen två ingångsdörrar.