Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide kyrka

Fide kyrka är belägen på det smala näset mellan Sudret och det övriga Gotland. Från tornet ser man havet både i öster och väster.

Kyrkogården har kvar mycket av sin medeltida karaktär då tre stigluckor är bevarade i norr och söder.

Sandsten

Kyrkan är uppförd av sandsten som många av kyrkorna på södra Gotland. Den består av ett rakslutet kor, ett bredare och högre långhus och ett mycket kraftigt torn, avsevärt bredare än långhuset, i väster.

Ingångar finns i långhuset och koret i söder och i tornet i norr.

Kor och långhus

Koret och långhuset uppfördes sannolikt i ett sammanhang under 1200-talets förra hälft, tornet vid 1200-talets mitt. Kyrkan har romanska portaler med enkla omfattningar i söder, nordportalen är gotisk. Fönstren, i öster, söder och väster, är ursprungliga. På långhusets norra yttersida finns en skeppsristning från medeltiden i putsen.

Interiör

Interiören har en välbevarad romansk arkitektur. Det stora triumfkrucifixet, vars ringkors fyller nästan hela triumfbågen, härrör från 1200-talet.

Kalkmålningarna liksom altarskåpethärrör från 1400-talet.

Predikstolen, en av Gotlands äldsta, är daterad 1587.
 

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.