Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Fide

I början av 1700-talet låg Fides gårdar på rad, undantaget Österby, utefter den inre landsvägen som går genom socknen. Kyrkan låg själv mitt i denna mycket glesa ”radby” med Siffride som närmsta gård på ett avstånd av 500 meter.

Under den efterföljande 200-åsperionden tillkommer några gårdar som ligger närmare kyrkan än Siffride.

Kring korset på den nyanlagda vägen ner mot havet i väster uppförs både små gårdar och några enklare boställen.

Skolan byggdes under 1890-talet.

Kring mitten av 1900-talet tar bebyggelseutvecklingen fart kring kyrkan och flera fastigheter etableras och byggs västerut vid Bredkvie samt enstaka boställen norr om kyrkan och söder om skolan.