Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide: Kyrkogården 2:2 Skola/bygdegård

Den f.d skolan ligger omedelbart söder om kyrka.

Skolan är uppförd under 1890-talet i en traditionell gotländsk byggnadsstil. Det är en vinkelbygd stenbyggnad i 1½ plan med brant tegelklätt sadeltak.

Fasaden, som har en hög tidsenlig källarsockel, är putsad.

Skolverksamheten avslutades 1962. Byggnaderna används som bygdegård i föreningen Fidegårdens regi.

Tomten

Tomten är ganska stor med skolhuset i mitten. Den har en trädgårdskaraktär med gräsmattor, fruktträd och grusgångar.

I den norra delen växer även valnötsträd. Längs vägen finns en trädrad av bland annat almar.

På andra sidan vägen finns en liten ladugård som tillhört lärarbostaden som låg på övervåningen i skolhuset