Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Fide

Tidigt fanns en väderkvarn på Österby men först på 1800-talet börjar det byggas kvarnar vid andra gårdar i Fide.

1807 fanns sju kvarnar i socknen.

Redan vid 1800-talets slut hade hade flera kvarnplatser lagts ner. Samtidigt hade det byggts tre nya kvarnar vid Ovalds.

Ovalds hade vid denna tid fyra av de fem kvarnar som fanns i socknen.