Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak Fide

I Fide finns fyra flistaksbyggnader med takbeläggningen intakt.

Av dessa är Päronlunde och sockenstugan är de enda bostadshusen.

Sockenstugan ligger vid landsvägen 800 meter norr om kyrkan. Den är byggd vid 1800-talets mitt som en enkelstuga med sidokammare och loft som nyttjats som sockenmagasin.

Smedjan/kölnan vid Anderse har både jord- och flistak