Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Fardhem

Vid 1700-talets inledning fanns tre bebyggelsekoncentrationer till tre vägkorsningar i Fardhem. Den med kyrkan låg centralt i en fyrvägskorsning med ett flertal mindre gårdar ganska nära i en ovanligt tätt bebyggelsemiljö.

Här har små tillägg genom förtätningar och några nyetableringar skett fram till 1800-talets slut, för att därefter fortsätta under 1900-talet i jämn och måttlig utbyggnadstakt.