Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Fardhem

Intensivast var kvarnverksamheten i Fardhem år 1807, då det noterades elva kvarnar.

Mot slutet av 1800-talet hade antalet reducerats till sju.

Den äldsta kvarnen var en vattenkvarn vid Överburge som lades ner redan under 1700-talet.

Under 1900-talet etablerades den väderkvarn på Hallsarve vilket också var den enda kvarnen i socknen som var bevarad vid inventeringen 1972.