Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fardhem: Överburge 1:5

Fastigheten består av en parstuga av sten i två våningar från 1820-talet med brygghus i bakbygge, en snickarbod i schweizerstil från 1800-talets slut samt en ombyggd ladugård av kalksten från sent 1800-tal.

Gården flyttades till platsen från andra sidan landsvägen när storskifte genomfördes vid Överburge år 1822.

Gårdsbilden präglas av den välbevarade manbyggnaden med kompletterande snickarbod och en återanvänd ladugårdsruin.