Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Etelhem

På Tänglings i Etelhem har kvarndrift funnits från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet.
 

Vid kvarninventeringen 1972 fanns dock endast kvarnar bevarade på Bjärby och Västringe gårdar.