Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Dalhem

Prästgården var byggd i slutet av 1600-talet. Tillsammans med kyrkan och Hallvide dubbelgård på andra sidan vägen.

Därmed bildades  ett litet bycentra i landsvägskorsningen, som också är socknens geografiska centrum.

Runtom dessa centrala jordbruksmarker ligger fem ungefär lika stora odlingsområden där gårdarna bildar grupper av  gårdsmiljöer.

Det är ett ovanligt mönster i en socken som verkar haft  goda förutsättningar för jordbruk.