Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Nors 2:1 Norsstadar

Norstadar är ett litet fiskeläge med tre grupper av två tätt stående bodar i ett betat flackt strandlandskap.
 

I en av grupperna finns en bulbod med utskjutande faltak över ingångsgaveln. Denna bulbod är  sammanbyggd med en båtbod från 1800-talet, vilken sannolikt är Gotlands äldsta.

Hälften av bodarna är från mitten av 1900-talet och de andra äldre.

En gammal bulbod som flyttats till Norstadar under andra hälften av 1900-talet och placerats i ensamläge.