Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viklau: Lilla Vikare 1:9

Gårdsmiljö med stora byggnader som ligger vid vägen.

Ovanligt stor tvåvånings parstuga från 1860-talet mycket väl bevarad exteriör och interiör.