Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viklau: Sigsarve S

Skolbyggnad från början av seklet med bevarande snickerier och veranda.

Skolfastigheten är belägen söder om vägen och söder om Viklau kyrka.

Tomten avgränsas i norr genom ett trästaket mot vägen utanför vilket står enstaka lövträd. I nordöst finns rester av en skolträdgård.

På fastigheten ligger två före detta skolor och ett uthus.

Den äldre skolbyggnaden, som idag fungerar som församlingshem är en traditionell skolbyggnad uppförd kring sekelskiftet 1900 i form av en kalkstensbyggnad i 1½-plan med tegelklätt sadeltak.

Fasaden är ljusgul slätsputs med tidstypisk fris över fönstren.

Planen är en utökad parstugeform.

Under 1920 talet tillkom en småskola, även den uppförd i kalksten.