Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde: Furubjärs 1:6 Danielssons Torp I Backhagen (Byggnadsminne)

Danielssons torp i Backhagen, Tingstäde är ett av Gotlands få bevarade boställen efter fattigt folk.

Bostadshuset i bulteknik med intressanta detaljer minner om ett byggnadsskick med förhistoriska rötter, vilket konkurrerades ut av stenhusen under 1700-talet. Torpets bostadshus är en enkelstuga i bulteknik från 1700-talets första hälft.

Faltak med sido- och nockpåsar

Stugan har kupat faltak på sido- och nockåsar. Den bärande konstruktionen har en ålderdomlig prägel, med ovanligt tjocka bular, enkla utsmyckningar på lausholtar, band och riskallar och vacker barockinspirerad utsmyckning på bandet ovan entrédörr. Norra gavelröstet är täckt av olikbreda bräder stående nertill i fals i gavelmoren och upptill i not i spärren. Bräderna är listtäckta med huggen, fasad list. Stugan är färgad med falurödsfärgad trätjära.

 

Under 1800-talet fogades ett litet brygghus till stugan, byggt i bulteknik med återanvänt virke på enklaste sätt.

 

Ladugården är en av öns få återstående byggnader i knuttimring, stammande från 1700-talet, ev äldre. Knuttimmringen var tidigare väldigt vanlig, särskilt på norra delen av ön, men blev mer sällsynt då den mer virkesbesparande bultekniken tog över. Taket är täckt med ag, och är den enda agtaksbyggnaden i Tingstäde. I backsluttningen finns en liten ingrävd källare i kalksten med torvtak. På motsatt sida står ett enkelt hemlighus av bräder.  KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-03-05. Dnr 221-2308-98