Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde: Furbjärs 1:6 Polhemsgården

1700-tals parstuga med en yngre flygel och ladugård.

Väl bevarad gårdsmiljö, som numer är socknens bygdegård.