Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde: Myrvälder 1:86, 1:91, 1:92

Grannlag med fyra parter ”på rad” alla med bebyggelse från 1850-talet.

Den västra parten är minst förändrad.

Ladugård med portlider och ett dass med tälttak.

Den yngre är väl anpassad till bebyggelsemiljön.