Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tingstäde: Västris 1:53, 1:37, 1:52, 1:51 & Bryor 1:24, 1:30

Grannlag bestående av sex parter.

Bebyggelsestrukturen har förändrats och miljön upplevs lite rörig.

De enskilda byggnaderna är mer eller mindre förändrade.