Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkumla: Larsarve 1:18

Mycket lite förändrad gårdsmiljö med en 1700-tals parsstuga och ladugård med brutet tak.

Manbyggnaden har en ovanlig frontespis ovanför dörren.

Bevarande snickerier.

I köket innanför farstun finns en liten bakugn.

Till gården hör en yngre brygghusflygel.