Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkumla: Gardrungs 1:41

Levande gårdsmiljö med något ändrade byggnader som ligger på klintkanten längs vägen.

Manbyggnad med brutet tak från 1850-talet, flygel.

Tidigare manbyggnad från 1771 med sandstensplatta ovanför dörren.