Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkumla: Prästgården 1:5

Skoltomten ligger strax väster om kyrkan. Här uppfördes en skolbyggnad  redan 1845.
 

Väster om den gamla skolan ligger en före detta lärarbostad.

Skolbyggnaden har byggts till och ändrats ett flertal gånger och nuvarande exteriöra intryck talar om 1950- 1960-tal. Den senaste renoveringen gjordes 1992-93. Det är osäkert om det finns någonting kvar av ursprunglig byggnad.

Slöjdsal och hönshus

I södra delen av skoltomten ligger en äldre stenbyggnad, sannolikt från tiden kring sekelskiftet 1900 som har använts som slöjdsal, vedbod och hönshus.

Skoltomten

Skoltomten har i öster, in mot kyrkan, och i söder en parkliknande karaktär med stora lövträd, bl a kastanj och lönn. I väster några askar och bortom dem ligger en fotbollsplan.

2012 bedrivs ingen skolverksamhet i lokalerna, som vid denna tid används som galleri.