Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Silte: Hallvide 1:21 (Byggnadsminne)

Byggnaderna på fastigheten består av manbyggnad och två flyglar.

Manbyggnaden, från omkring år 1800, består av en parstuga delvis uppförd i två plan, delvis i ett och ett halvt plan. Den sydvästra delen har två fulla våningar samt vind under tegeltäckt sadeltak, medan den nordöstra delen är uppförd i ett och ett halvt plan under ett flackt flistak av sandsten.

Högdelen

Högdelen har i bottenvåningen - förutom farstu - en kammare i det före detta köket och vardagsstuga åt sydväst. I övervåningen finns sal och brudkammare. Vinden är oinredd.

Lågdelen

Lågdelen har kök i en tidigare vardagsstuga och vind i övervåningen. Skorstenen från köket går genom vindsvåningen och upp utanpå högdelens nordöstra gavel.

Flyglarna

Flygelbyggnaderna - uppförda av sten under tegeltäckta tak, i vinkel mot manbyggnaden - består av brygghus med gryta, ugn och kölna närmast huvudbyggnaden, därefter drängkammare.

Hönshus

Sydost om föregående finns hönshus i en separat byggnad. Hönshusets främre västra hörn är sammanbyggt med drängkammarens bakre sydöstra hörn och sluter därmed lillgården mot nordost.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-5635-01