Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Alvans 1:40, 1:41, 2:1 och Stora Valle 1:25

Grannlag med tre gårdar som ligger på rad tätt intill varandra längs vägen.

Byggnaderna är från olika tiden men huvuddelen från början av 1800-talet. Medeltida stenkällare.