Kontakt

Rehabenheten Korpen

Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 42 Visby
Hitta hit

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Rehabenheten Korpen

Inom vår enhet arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Rehabilitering handlar om att du ska ta dig tillbaka till ett så aktivt och självständigt liv som möjligt efter en skada eller sjukdom. Hos oss får du träna för att återfå förmågor och hjälp att hitta strategier för att kunna leva på ett bra sätt med eventuella kvarstående funktionshinder. Tillsammans med dig planerar vi och sätter upp mål för din rehabilitering.
 
Du kontaktar oss via telefon eller 1177

Hitta direkt