Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvården anmäler fyra fall enligt lex Maria

Ett självmord, en förväxling av patienter och två fall av fördröjda diagnoser har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa händelser ska nu utredas av sjukvården på Gotland.

- Syftet med att anmäla och utreda det inträffade är att upptäcka eventuella brister och vidta åtgärder så att risken för att det ska hända igen undanröjs eller minskar, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Vi utreder själva och IVO granskar våra utredningar.

Fall 1
Man i 20-årsåldern. Insjuknade i psykos. Har gjort flera självmordsförsök. Kom till psykiatriska mottagningen efter någon tid. Har fått antipsykotisk läkemedelsbehandling och motiverande samtal en gång per vecka. När mannen uteblev från ett besök påbörjades eftersökning. Innan man hade återfunnit honom hade han tagit sitt liv.

Fall 2
Kvinna i 80-årsåldern. Blev felaktigt laserbehandlad på Visby lasarett pga förväxling med en annan patient på den mottagning där laserbehandlingar gjordes. Förväxlingen upptäcktes omedelbart efter att operationen genomförts. Kvinnan informerades på en gång. Hon har inte fått några bestående men.

Fall 3
Kvinna i 30-årsåldern. Överviktsopererad för flera år sedan. Två år senare remitterades kvinnan från kirurgmottagningen till sin vårdcentral för fortsatta kontroller. Remissen blev varken bedömd eller besvarad och inga kontroller genomfördes. Fem år senare kom kvinnan tillbaks till kirurgmottagningen, på remiss från vårdcentralen, på grund av uttalad blodbrist.

Fall 4
Man i 80-årsåldern med blodförtunnande medicin på grund av oregelbunden hjärtrytm. Medicinen sattes ut av distriktsläkare pga. blod i urinen. Elva månader senare skriver en annan distriktsläkare remiss till urologen med anledning av blod i urinen. Kort tid därefter söker mannen på Akutmottagningen Visby lasarett med samma symtom. Han har blodbrist och läggs in akut på vårdavdelning. Utredning visar att mannen har urinblåsecancer.