Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone: Burge 1:53 Hembygdsgård

Väl bevarad mindre gårdsmiljö.

Stenbyggnad från mitten av 1800-talet.

Brygghusflygel med flistak.

Gården ligger på kanten av heden.