Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rone: Vinarve 1:8, 2:1

Grannlag bestående av två parter med tvåvånings manbyggnader.

Den ena parten är förändrad.

Den andra parten har oförändrad manbyggnad. Bakbygge med flistak, ursprungliga snickerier.

Ladugården riven.