Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Ardre

Ardre har haft en ganska hög aktivitet vad gäller kalkbränning alltfrån den vid Ljugarns brygga (anlagd 1661) och fram till 1935 när den senast använda ugnen invid Dammyr avvecklades.

Vid inventeringen 1931 noterades tio kända ugnsplatser med nio ugnar i mer eller mindre utvecklat förfall.