Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lau: Hallsarve 1:29, Smiss 1:4, Bjärges 1:25, Bjärges 1:36, Bjärges1:41

Lau Hallsarve 1:29, Smiss 1:4, Bjärges 1:25, Bjärges 1:36, Bjärges1:41