Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge: Skäggby 1:5

Tidigare utskiftad part från huvudgården Skäggby, med en tvåvånings manbyggnad som ligger med baksidan ut mot vägen.

Byggnaden är obetydligt förändrad.

Renoverad på 1930-talet.

Ladugård i sten med foderloft av trä.