Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge: Skäggby 1:8, 1:9

Grannlag med två kvarvarande parter som ligger ett hundratal meter från vägen med en allé som leder fram till gårdarna.

Till östra parten hör en påbyggd 1700-tals parstuga med ett stort bakbygge delvis i två våningar.

Till västra parten hör en 1880-tals byggning.

Två stora stenladugårdar är placerade som yttre flyglar till båda parterna.

Byggnaderna har betydelse för landskapet.