Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge: Kullsarve 1:24

Grannlag med två parter som ligger öppet på åkerslätten.

Parterna ligger oregelbundet och visar den äldre bebyggelsestrukturen.

Till östra parten hör en stor påbyggd 1700-tals parstuga.

Till västra parten en trämanbyggnad från sekelskiftet.

Ekonomibyggnaderna är förändrade.