Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo Österby 2:1

Detta är den enda torkbastun på Gotland som sammanbygd med en smedja.

Bastun har sidoingång. Ugnen har en egendomlig kubform med eldöppningen i botten i resvirkesbyggnad. Över det gamla spåntaket ligger idag ett eternittak.

I Kräklingbo finns tre torkbastuar bevarade.