Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hajdeby 1:9

Silikattegelhus uppfört 1913 och brukat fram till 1961 efter sammanslagning med länsmejeriet 1960. 

Från 1983 har byggnaden använts som krukmakeri.