Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kräklingbo: Hajdeby 1:15 Byggnadsminne

Detta är den mellersta av de tre Hajdebygårdarna. Mycket väl bevarad gårdsmiljö med stenbyggnader från början av 1800-talet.

Ladugård med bevarade tröskvandring.

Bebyggelsen, som huvudsakligen härstammar från 1700- och 1800-talen, består av sex byggnader, samtliga huvudsakligen i sten.

På lillgården finns manbyggnad, två parställda flyglar och ett "herrskapsdass.

1985 blev Hajdeby 1:15 och den södra parten, Hajdeby 1:45 förklarade som byggnadsminnen.

 KÄLLA: Kulturhistorisk beskrivning, Kräklingbo Hajdeby 1:15, Länsmuseet på Gotland, 2005-05-09. Dnr AD-2005-0425