Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Stora Kyrkebys 1:21 Byggnadsminne

Stora Kyrkebys tillhör öns mest kända och fotograferade genuint gotländska gårdar. Till gården är även sägner förknippade, bland annat om Gotlands kristnande.

Huvudbyggnaden är en smal, hög manbyggnad i två våningar av sten, med rosa spritputsad fasad, under tegeltak. Huset är byggt i två omgångar, övervåningen tillkom möjligen 1770.

Flyglarna

Till huvudbyggnaden hör två flygelbyggnader i sten under tegel- och plåttak vilka sannolikt är samtida med manbyggnadens övervåning.

Östra flygeln hyser två drängkammare med farstu och vind. Västra flygeln innehåller smedja och brygghus med bakugn och kölna på vinden.

Ladugården

Den stora vinkelbyggda ladugården i sten under plåt- och spåntak är byggd i olika omgångar under 1700- och 1800-talen och innehåller en mängd funktioner.

Ett tröskhus är tillfogat på dess baksida.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16. Dnr 11.392-142-85