Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: St Kyrkebys 1:21 och Lilla Kyrkebys 2:3 m.fl.

Grannlag som ligger väster om kyrkan med vackra tvåvåningsbyggnader.

Parterna är regelbundet placerade kring vägkorsningen.

Ladugårdarna till två av parterna har flyttats.

Stora Kyrkebys har den största manbyggnaden som är ovanligt hög och kort, rödbrunkalkad med röda snickerier. Ekonomibyggnaderna är förändrade.

Till de två västra parterna av Lilla Kyrkebys hör påbyggda enkelstugor med vackra proportioner. Till den östra parten en parstuga som senare byggts på.