Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Boters 1:5, 1:22

Grannlag med den gamla bebyggelsestrukuren kvar.

Till västra parten hör en påbyggd parstuga med låg undervåning.

Till båda gårdarna hör ladugårdar med som ligger med baksidan vänd mot vägen.

Båda ladugårdarna har vagnslider.