Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Bjärs 2:1

Liten 1800-talsgård i form av parstuga i sten med faltak, en yngre flygel och en liten ladugård.

Till ladugården hör öns mest primitiva tröskbyggnad med bevarat tröskverk.