Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejnum: Suderbys 2:1

Gårdsmiljö som ligger på hedsluttningen, med en tvåvånings parstuga med karaktäristiska proportioner för socknen.

Sett från dalen i öster blir byggnaden ett dominerande inslag i landskapet.

Till gården hör en äldre ladugård med påbyggt foderloft.