Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Likvagnsbodar

Likvagnsbodar finns i ganska många socknar på Gotland.

De flesta är uppförda under det första kvartalet av 1900-talet i samband med att likvagnar köps in till socknen.

De har varit gemensam angelägenhet under kyrkan och var i bruk fram till efter andra världskriget då motordrivna fordon och nya livsmönster resulterade i att likvagnarna blev stående.