2002-10-31, §§ 234-260

Utskrivet från: http://gotland.se/7855
Regionstyrelsen 2002-10-31
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: Kl. 09.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Hans Klintbom (c), ordförande
Eva Nypelius (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Ove Nyman (m)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson
Nils Ronquist (kd)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Åke Svensson (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Brittis Benzler (v)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Pauli Eile
Christer Engelhardt (s)
Gösta Hult (c)
Torgny Lihnell (mp)
Mona Magnusson (s)
Bengt Olsson (s)
Margareta Persson (m)


Bo Dahllöf, regiondirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör