Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Stora Havor 1:29, 1:30, 4:1 Lilla Havor 1:29

Stor levande bebyggelsemiljö bestående av fyra parter där det gamla bebyggelsemönstret är bevarat.

Grannlaget ligger i skogsgränsen.

Mitt i grannlaget ligger en stor silo.