Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Stora Vasstäde 1:9, Lilla Vasstäde 1:18

Bebyggelsemiljö som tydligt visar gårdens utveckling, med hemmansklyvning och utskiftning.

Bebyggelsemiljö som tydligt visar gårdens utveckling.