Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hablingbo: Hägsarve 2:1,1:4, 2:2 Kyrkeby 1:3

Stor bebyggelsemiljö med två parter.

Placering vid sidan av vägen med stora manbyggnader.

Två tillbyggda halvhus.