Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Datorer och nätverk

I början av läsåret delar Wisbygymnasiet ut varsin bärbar macdator till varje elev på nationellt program.

För att få tillgång till dator och nätverk måste du som elev ha samtyckt till våra etiska regler för datoranvändning genom att underteckna en särskild ansvarsförbindelse.

Elever ansvarar själva för att spara information på minnessticka, i lärplattformen Its learning eller i molnet.

Kontaktuppgifter till IT-support hittar du på Its learning i mappen IT-support.

Skadeanmälan

Om din 1t1-dator skadas och det krävs service eller utbyte av dator, då behöver du göra en skadeanmälan. Vi behöver då följande uppgifter:

1. För- och efternamn inkl. telefonnummer
2. Program
3. Serienummer
4. Skadeställe
5. Skadedatum (dag då skadan uppstod/upptäcktes)
6. Tidpunkt

OBS! Se till att göra en backup på dina filer om det är möjligt.

Lämna dator till 1t1-centret i Sävehuset och mejla skadeanmälan till: 1t1centret@gotland.se