Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole: Stora Östryftes 1:2, Lilla Östryftes 1:2, 1:7

Grannlag bestående av två gårdar som ligger i utkanten av socknen.

Till Stora Östryftes hör en renoverad tvåvånings parstuga samt en stor sten- och en träladugård. Byggnaderna ligger öppet ut mot åkrarna i syöst.

Till lilla Östryftes hör en obetydligt förändrad parstuga med mangårdtak och ladugård från början av 1800-talet samt yngre brygghusflygel.